ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

13

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εκπαιδευμένο προσωπικό και με δικά μας ειδικά μηχανήματα, για τον έλεγχο επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων στους χώρους αεροδρομίων και λιμένων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και την Ελληνική Νομοθεσία.