ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5

Πετυχαίνουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο την πρόληψη και την προστασία από φυσικές καταστροφές, εμπρησμό ή τυχαία πυρκαγιά, εγκληματική δραστηριότητα, απειλή τοποθέτησης βόμβας, βομβιστική επίθεση, ένοπλη επίθεση/ληστεία καθώς και την διαρροή στοιχείων μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, με ανάλυση κινδύνων και τεχνικοοικονομικές μελέτες οργάνωσης, λειτουργίας συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας.