ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6

Διαχείριση κρίσεων και κινδύνων.
Προστασία Πληροφοριών (Τεχνικών Ελέγχων και Ασφαλείας, γραφείων, τηλεφωνικών γραμμών κ.λπ.).
Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και προϊόντων.
Έλεγχος διαδικασιών και σχεδίων ασφαλείας.
Επιλογή και Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (φυλάκων, οδηγών, σωματοφυλάκων).
Εκπαίδευση στην αμυντική σκοποβολή.
Σύμβουλοι ασφαλείας και εκπαίδευσης αυτοπροστασίας (σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων κ.α.).
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και συμβάσεων υλικών ασφαλείας.
Αξιολόγηση προσφορών υλικού Ασφαλείας.