ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΥ

3

Σχεδιασμός και λήψη μέτρων ασφαλείας για την πλήρη προστασία κοινού και αντικειμένων κατά την διάρκεια εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, αθλητικών γεγονότων, συναυλιών, διεθνών συνεδρίων, θεατρικών παραστάσεων και άλλων γεγονότων. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας παρέχουμε κατάλληλα εκπαιδευμένο Προσωπικό Ασφαλείας, με πολυετή εμπειρία και μακροχρόνια ενασχόληση στο σχεδιασμό αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων.