ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & VIP

7

Συνοδεία και προστασία φυσικών προσώπων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακόμα, παρέχουμε ένοπλο προσωπικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τη μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών σας.

Το Προσωπικό Ασφαλείας Φυσικών Προσώπων, είναι εξαιρετικά έμπειρο και αντιμετωπίζει κάθε ζήτημα με υπευθυνότητα, διακριτικότητα, εχεμύθεια και ευελιξία.

Η πολυετής εμπειρία και η πιστοποίησή τους σε θέματα ασφάλειας αποτελούν δύο από τα βασικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων έχει γίνει η επιλογή τους.